בית השקעות הינו גוף המורשה לנהל תיקי השקעות עבור לקוחות פרטיים ומוסדיים. כאשר לבית ההשקעות חשיפה לתביעות של משקיעים, לקוחות, מעילות, סיכוני סייבר וסיכוני חקירות רגולטוריות.

תוכנית הביטוח המיוחדת שלנו לבתי השקעות, מורכבת ממפרט ביטוחי המותאם באופן אישי לצרכי הלקוח ומכיל מגוון כיסויים ביניהם:

ביטוח דירקטורים ונושאי משרה (D&0) –  מגן על נושאי המשרה מפני תביעות אישיות נגדם, המוגשות על ידי צדדים שלישיים, בגין רשלנות בניהול ופיקוח על העסק. לדוגמא: תביעות משקיעים, תביעות מצד מתחרים ותביעות יחסי עובד מעביד.

ביטוח אחריות מקצועית למנהלי השקעות (FIPI) – יכסה את הקרן בגין רשלנות ממתן השירותים שלה בעיקר, טעויות השמטות, החלטות השקעה רשלניות ועוד. ביטוח אחריות מקצועית  מגן על קרן הגידור מפני תביעות והליכים משפטיים שונים, בין היתר, עקב טענות להפרת החובות הבאות:

רשלנות: אי הקפדה על זהירות במתן ייעוץ או שירותים פיננסיים

מצג שווא: מסירת מידע כוזב או מטעה ללקוחות

הפרת חובה: אי מילוי התחייבויות כלפי לקוחות

ניגודי עניינים: פעולה למען אינטרסים זרים לאלו של הלקוחות

הפרה של חוקים או תקנות

חשיפות אלו נובעות מאופי עבודתם הכרוכה במתן ייעוץ פיננסי, ניהול עסקאות וטיפול במידע סודי. ביטוח אחריות מקצועית מגן מפני סיכונים אלו ומסייע למנהל ההשקעות לצמצם את החשש מפני תביעות.

הפוליסה מותאמת לדרישות רשות ני"ע הישראלית כחלופה לבטוחה.

ביטוח סייבר – נועד להגן על בנקאי השקעות מפני הפסדים כספיים מהתקפות סייבר ופרצות מידע שונות, שיכולות לגרום לאובדן או גניבה של מידע סודי, אובדן הכנסות ופגיעה במוניטין לגורמים רבים. צריך להבין שבמסגרת תפקידם, בנקאי ההשקעות מטפלים במידע פיננסי ואישי רגיש עבור לקוחות, מה שיכול להפוך אותם למטרה עבור פושעי סייבר. ביטוח סייבר מספק כיסוי לעלויות הקשורות לאותן מתקפות, לרבות שחזור מערכות ונתונים. וכן, הוא יכול גם לספק כיסוי אחריות לתביעות של לקוחות או אחרים בגין הפסדים הנובעים מאותן מתקפות. ביטוח סייבר מסייע לבנקאי השקעות להגיב ביעילות לפרצה ולמזער הפסדים כספיים, ומבטיח שיוכלו להמשיך לספק שירותים מקצועיים בביטחון.

ביטוח מעילות (CRIME) – מעניק לחברה כיסוי במקרה של גניבה, הונאה, מעילה של כספים או ציוד באופן ישיר, או כנגד פשעי סייבר, שהביאו לאובדן כספים לחברה. הפוליסה מעניקה החזר כספי לחברה, עקב הפסדים של כספים, רכוש או ניירות ערך, שנגרמו עקב פעולה לא חוקית שבוצעה על ידי מי מעובדיה.

ביטוח עסק

אנו מתמחים בבניית תוכנית מותאמת אישית עבור בית השקעות, לרבות נספחים והרחבות ייחודיים עבור משקיעים ולקוחות מוסדיים.

הצוות שלנו בעל ניסיון רב בביטוח בתי השקעות פרטיים, ציבוריים, וכן בביטוח בתי השקעות בעלי התמחות במסחר בנגזרים, מטבעות קריפטוגרפים, השקעות אלטרנטיבות וכו'.