ליווי סוכנים המטפלים בתאגידים עסקיים, עבור בניית מפרט ביטוח אשר מתאים לצרכי הלקוח:

1. התאמה לדרישות לקוחות ומשקיעים.

2. מיפוי וניתוח סיכונים של הלקוח.

3. המלצות לייעול מפרט הביטוח של החברה.

4. הוזלת תוכנית הביטוח הכוללת של החברה.