מהו ביטוח אחריות מקצועית?

ביטוח אחריות מקצועית מכסה את החברה ועובדיה, מפני תביעות  בגין רשלנות במתן השירותים המקצועיים של החברה.

ביטוח אחריות צד שלישי לא מספיק?

ביטוח צד ג' מכסה את החברה מפני התביעות, הנובעות מנזקי גוף/רכוש. ביטוח אחריות מקצועית לעומת זאת, מכסה תביעות הנובעות מנזק פיננסי, שנגרם לצדדים שלישיים, אך הדרישה היא שהרשלנות של החברה תנבע מהמומחיות המקצועית שלה. כמו כן, ביטוח צד ג' לעיתים כולל חריג אחריות מקצועית.

איך עובד הכיסוי?

הביטוח הוא על בסיס תביעה. כלומר, על מנת שיהיה כיסוי עפ"י הביטוח, יש צורך שהביטוח יהיה בתוקף בזמן שהוגשה התביעה. בנוסף, שהתביעה הוגשה בגין מעשה שהתרחש לאחר התאריך הרטרואקטיבי, הקבוע בביטוח. לכן, ישנו צורך לחדש בכל שנה את הביטוח, על מנת לדאוג לשמירה על הכיסוי והרצף הביטוחי.

האם עבור כל מקצוע נכון לערוך ביטוח אחריות מקצועית?

לכל מקצוע יש את המומחיות הספציפית שלו. לכן ישנו הבדל בין ביטוח עבור חברת טכנולוגיה, לבין מנהל תיקי השקעות, לכלכלן, רואה חשבון או מאמן ספורט.

לדוגמא – ככל ומדובר בביטוח אחריות מקצועית עבור מאמני ספורט, החשש העיקרי הוא נזק גוף שיגרם לצד ג' בזמן האימון. לכן, בחלק מהמקרים יהיה נכון יותר לערוך ביטוח צד ג', שכולל ביטול לחריג אחריות מקצועית. בכך ניתן להוזיל את העליות הביטוח משמעותית. בנוסף, ביטוח צד ג' הוא על בסיס אירוע. לפיכך, אין צורך לחדש את הביטוח בכל שנה, על מנת לשמור על הכיסוי.

לעומת זאת, בביטוח לחברת הייטק, שנותנת שירותי SaaS, החשש העיקרי הוא נזק פיננסי. לכן, במקרה כזה ביטוח צד ג' עם ביטול חריג, לא יסייע. לכן, יש צורך ברכישת ביטוח מותאם לחברות הייטק. לכן, טרם רכישת הביטוח יש צורך להבין מה הוא הסיכון שאותו אנחנו רוצים לכסות באמצעות הביטוח.