כשעולם ניהול ההשקעות העולמי שובר שיאים מדי שנה, וכשיותר ויותר משקיעים נעזרים בבנקים להשקעות, לצורך ייעוץ וניהול להשקעתם, גם הסיכונים השונים שנושאים עמם בנקאי ההשקעות עולים. ההתנהלות מול לקוחות רבים, בעולם דינמי, משתנה ותנודתי חושפת את אותם בנקאים, לתביעות רבות, שעלולות להרתיע אותם מלבצע את תפקידם בצורה הטובה ביותר. לצורך כך נוצר ביטוח לבנקאי השקעות, שנועד לספק להם הגנה וכיסוי במקרים רבים ומגוונים, שהם עלולים להיתקל בהם במהלך תפקידם.

מה כולל ביטוח לבנקאי השקעות?

ביטוח אחריות מקצועית –  מגן על בנקאי ההשקעות מפני תביעות והליכים משפטיים שונים, בין היתר, עקב טענות להפרת החובות הבאות:

רשלנות: אי הקפדה על זהירות במתן ייעוץ או שירותים פיננסיים

מצג שווא: מסירת מידע כוזב או מטעה ללקוחות

הפרת חובה: אי מילוי התחייבויות כלפי לקוחות

ניגודי עניינים: פעולה למען אינטרסים זרים לאלו של הלקוחות

הפרה של חוקים או תקנות

חשיפות אלו נובעות מאופי עבודתם הכרוכה במתן ייעוץ פיננסי, ניהול עסקאות וטיפול במידע סודי. ביטוח אחריות מקצועית מגן מפני סיכונים אלו ומסייע לבנקאי השקעות לצמצם את החשש מפני תביעות.

 

ביטוח דירקטורים ונושאי משרה – לא פעם, ניתן למצוא בנקאי השקעות המשמשים כדירקטורים או נושאי משרה בבנק השקעות. במסגרת התפקיד קיימת להם חובות נאמנות ואחריות לפעול לטובת החברה ובעלי המניות שלה. כאשר במידה ומוגשת נגדם תביעה עקב ניהול כושל לכאורה, הפרת חובת נאמנות או הפרות של חוק ניירות ערך, הם עשויים להיות אחראים אישית להפסדים כספיים. ביטוח דירקטורים ונושאי משרה מגן על בנקאי השקעות מפני הפסדים כספיים אישיים , מכסה את עלויות ההגנה המשפטיות, וכן מצפה על תשלום פיצויים שהוטל עליהם. ביטוח זה מסייע להם למלא את אחריותם כדירקטורים או נושאי משרה בביטחון, ומגן על הנכסים האישיים שלהם.

ביטוח סייבר – נועד להגן על בנקאי השקעות מפני הפסדים כספיים מהתקפות סייבר ופרצות מידע שונות, שיכולות לגרום לאובדן או גניבה של מידע סודי, אובדן הכנסות ופגיעה במוניטין לגורמים רבים. צריך להבין שבמסגרת תפקידם, בנקאי ההשקעות מטפלים במידע פיננסי ואישי רגיש עבור לקוחות, מה שיכול להפוך אותם למטרה עבור פושעי סייבר. ביטוח סייבר מספק כיסוי לעלויות הקשורות לאותן מתקפות, לרבות שחזור מערכות ונתונים. וכן, הוא יכול גם לספק כיסוי אחריות לתביעות של לקוחות או אחרים בגין הפסדים הנובעים מאותן מתקפות. ביטוח סייבר מסייע לבנקאי השקעות להגיב ביעילות לפרצה ולמזער הפסדים כספיים, ומבטיח שיוכלו להמשיך לספק שירותים מקצועיים בביטחון.