בעת האחרונה, העולם שמסביבנו הופך יותר ויותר לכפר גלובלי קטן. דבר שמאפשר מצד אחד לחברות ועסקים להתרחב בקלות יותר לשווקים חדשים, להתפתח ולהרחיב את השירותים והמוצרים שהם מעניקים. מצד שני, במציאות כזו, אירועים בצד אחד של העולם, משפיעים על הכלכלות של העולם כולו ומעלים את הסיכונים השונים המוטלים על חברות. עיכובים בשרשרת האספקה, תקיפות סייבר שרק הולכות ומתגברות, מתחים גיאופוליטיים וסביבה כלכלית תנודתית, הם רק חלק מהאירועים שעלולים להיות בעלי השלכות משמעותיות על ארגונים ועסקים בינלאומיים.

היום אנחנו רואים במקביל יותר ויותר חברות ישראליות מונפקות בבורסות העולם, כשמצד שני, הלחץ הפיננסי העולמי המתגבר שם את החברה ואת נושאי המשרה והדירקטורים בה, תחת איומי תביעות ונקיטת הליכים משפטיים שונים, בין היתר, בגלל החמצת רווחים, הפרת פרטיות ופגיעה בקניין הרוחני, חקירות ממשלתיות שונות ועוד.

במציאות בה האיומים המוטלים על החברה הציבורית נמצאים במגמת עלייה, חשוב מאוד עבורה למגן את נושאי המשרה והדירקטורים בה, במטרה לאפשר להם להשיא את רווחיה ולפעול בתנאים האופטימליים עבורם. אחד הכלים המאפשרים זאת, הוא ביטוח דירקטורים לחברות ציבוריות.

מה זה ביטוח אחריות דירקטורים?

ביטוח אחריות דירקטורים מכסה את העלות המשפטיות השונות, עלויות החקירה, ואף את הפיצויים שייתכן ויחוייבו נושאי המשרה והדירקטורים לשלם. ביטוח אחריות דירקטורים, מאפשר לדירקטורים לעבוד בסביבה מקצועית ולהקטין את החשש מתביעות שיוגשו נגדם, הנובעות מתפקודם השוטף ולקבל בקלות רבה יותר החלטות חשובות עבור החברות.

מה כולל ביטוח נושאי משרה ודירקטורים בחברות ציבוריות?

הביטוח מעניק כיסוי לדירקטורים ונושאי המשרה בחברות ציבוריות בגין הליכים משפטיים שהוגשו נגדם, שנוגעים להחלטות אשר לקחו כחלק מניהול העסקים של החברה. עלות הביטוח היא נגזרת של הסיכון, הנכסים, מצב פיננסי, עבר התביעות, אופי הפעילות של החברה והשווקים בהם פועלת החברה.