דירקטורים ונושאי משרה בחברה, צריכים מדי יום לקבל החלטות מורכבות ולא פשוטות, שעלולות לחשוף אותם לסיכונים משפטיים כאלה ואחרים, לרבות תביעות משפטיות שונות בגין אחריותם לנזק שנגרם ללקוחות, ספקים וצדדים שליישים. בין היתר עקב תפקוד לקוי לכאורה, מתקפות סייבר, הפרות הזכות לקניין רוחני ולפרטיות ועוד.

 על מנת לספק לנושאי המשרה והדירקטורים הגנה, ולאפשר להם לבצע את תפקידם על הצד הטוב יותר, נוצרה פוליסת ביטוח דירקטורים בחברות פרטיות (D&O), שמאפשרת לספק להם כיסוי ביטוחי על החלטות שלקחו במסגרת תפקידם, זאת גם בהתאם לדין הישראלי.

עם זאת, חשוב לזכור שהביטוח לא יכלול תביעות גוף או רכוש שהוגשו נגד הדירקטורים או נושאי המשרה.

ביטוח דירקטורים לחברות פרטיות של Lamda, מספק מגוון פתרונות מתקדמים בהתאמה אישית מדוייקת לסיכונים והתרחישים השונים, עמם מתמודדים נושאי המשרה והדירקטורים בחברות הפרטיות.

אנו בלמדא נבחן היטב את הסביבה העסקית בה אתם פועלים, את השוק, את ההתפתחויות העתידיות הצפויות, ונבנה עבורכם פוליסה מדוייקת לצרכים, למטרות ולפעילות שלכם ושל העסק.