מוסדות פיננסיים מתאפיינים בניהול כספים עבור צדדים שלישיים, ולכן חשופים לסיכונים רבים. כל סיכון שמתרחש עשוי לגרום נזק עצום ולהוביל לתביעות משמעותיות כנגד החברה ונושאי המשרה שלה.

הסיכונים של מוסדות פיננסיים ונושאי המשרה שלהן, הן מתביעות של משקיעים, לקוחות, מעילות, סיכוני סייבר וחקירות רגולוטריות. תכנית ביטוח זו מתאימה למנהלי תיקי השקעות, יועצי השקעות, בתי השקעות, חברות הביטוח וכו'.

 

ביטוח דירקטורים ונושאי משרה

מגן על נושאי המשרה מפני תביעות אישיות נגדם, המוגשות על ידי צדדים שלישיים, בגין רשלנות בניהול ופיקוח על העסק. לדוגמא: תביעות משקיעים, תביעות לקוחות, תביעות יחסי עובד מעביד. כמו כן, פוליסת נושאי המשרה מכסה גם חקירות של רשויות רגולטוריות.

 

ביטוח אחריות מקצועית (FIPI)

ביטוח מאוד חשוב שיש לערוך אותו עם תחילת הפעילות. בשונה מביטוח נושאי המשרה, ביטוח אחריות מקצועית מגן על החברה עצמה מתביעות המוגשות על ידי צד ג', בגין רשלנות במתן שירותיה המקצועיים.

ישנם ענפים רבים הנדרשים לערוך ביטוח עפ"י דין – מנהלי תיקים, יועצי השקעות, משווקי השקעות ועוד. טרם רכישת הביטוח מומלץ לבחון ולהתאים את הביטוח הנדרש ע"י עו"ד המתמחה בתחום.

לאור העובדה שרוב החשיפות של מוסדות פיננסיים עשויות להוות חשיפות המכוסות על ידי פוליסת נושאי המשרה, כדאי למצוא תכנית, שתשלב את פוליסת האחריות המקצועית ונושאי המשרה תחת אותה הפוליסה או לחלופין לערוך את הפוליסות אצל אותו מבטח.

 

ביטוח סייבר

לאור העלייה הנמשכת באירועי סייבר, מוסדות פיננסים נמצאים בסיכון תמידי ועשויים לחוות אירוע סייבר בכל רגע. אין צורך להכביר במילים, אך אירוע סייבר אחד עשוי לגרום אבדן עצום לחברה, ללקוחותיה ולמוניטין שלה.

הביטוח מגן על החברה מתביעות צדדים שלישיים כתוצאה מאירוע סייבר (לדוגמא: תביעות בגין דליפת מידע). הביטוח מגן גם על אובדן, שנגרם לחברה עצמה, כתוצאה מאירוע סייבר (כיסוי צד א'): אובדן הכנסות כתוצאה מהאירוע, תשלום הוצואת כופר, צוות תגובה ראשוני (הכולל: עו"ד, פורנזיקה ויח"צ), תשלום הוצאות דיווח עפ"י רגולציות פרטיות שונות (Notification Costs), הוצאות בגין חקירות רגולטוריות ( CCPA/ GDPR).

 

ביטוח מעילות – Crime Insurance

ביטוח זה מכסה אובדן שנגרם עקב מעילה של עובדי החברה ו\או צדדים שלישיים של כספים ו\או ניירות ערך. מוסדות פיננסיים המנהלים כספים של צדדים שלישיים ואף מעבירים כספים, חשופים באופן תמידי למעילה הן על ידי עובד ו\או צדדים שלישיים.

 

ביטוח עסק

מדובר בביטוח בסיסי שמעניק כיסוי לנזקים, שנגרמו למבנה ולתכולה של העסק. בנוסף, הביטוח נותן כיסוי לתביעות צד ג', הנובעות מנזקי גוף \רכוש שנגרמו לצד ג' ברשלנות החברה. בנוסף, חשוב לדאוג לכיסוי חבות מעבידים. הביטוח מעניק כיסוי למעסיק, כתוצאה מנזק גוף, שנגרם לעובד החברה כתוצאה מרשלנות המעסיק.