חברות תוספי מזון עוסקות בייצור תוספי מזון/שיווק תוספי מזון ללקוחות מוסדיים ופרטיים .

תוכנית הביטוח שלנו לחברות תוספי מזון מותאמת לכלל שלבי החברה, משלב המו"פ ועד לשלב המכירות. לחילופין קיימת תוכנית ביטוח ייעודית למפיצים בלבד. כאשר תוכניות הביטוח בעלות כיסוי גלובלי ומייצרות הגנה מרחבית על החברה בכל אחד משלביה. מפרט הביטוח שלנו מותאם באופן אישי לכל חברה וחברה, תוך התייחסות מלאה לדרישות המשקיעים ודרישות הלקוחות.

תוכנית הביטוח המיוחדת שלנו לחברות תוספי מזון, מורכבת ממספר פרקי ביטוח עיקריים:

  • ביטוח אחריות מוצר
  • ביטוח צד ג'
  • ביטוח אחריות מקצועית
  • ביטוח סייבר
  • ביטוח עסק
  • ביטוח דירקטורים ונושאי משרה (D&0)