שותפים לדרך

הפעילות של למדא מתחלקת לשניים: פעילות מקומית ובינלאומית.

בפעילות הישראלית למדא פועלת מול כל חברות הביטוח בישראל ומציעה שורה של ביטוחים לעסקים וחברות.

בשוק הבינלאומי אנו פועלים מול שווקי הביטוח הלויד'ס וכן בשיתוף פעולה מלא עם מגוון חברות בשוק האמריקאי כמו : AIG; The Hartford ועוד.

הקבוצה בעלת רישיון OMC מטעם תאגיד הביטוח הגדול בעולם – LLOYD'S עבור שוק הביטוח המקומי,  ומייצגת מגון רחב של מבטחי משנה, המורשים לבטח חברות מקומיות ובינלאומיות.