ביטוח דירקטורים ונושאי משרה לחברות פינטק

הביטוח מסייע להגן על נושאי המשרה מפני תביעות אישיות נגדם, המוגשות על ידי צדדים שלישיים, בגין רשלנות בניהול ופיקוח על העסק. ביטוח זה הרבה פעמים עולה כדרישה בסכמי ההשקעה, לכן מומלץ לבחון את סעיף הביטוח עם סוכן ביטוח /עו"ד המתמחה בתחום.

ביטוח אנשי מפתח (Key man insurance)

מבטח את אנשי המפתח בארגון מפני מקרה של מוות או נכות, אשר יגרמו להפסקת עבודותו בטרם עת. במקרה זה הפוליסה תשלם לחברה פיצוי כספי חד פעמי, אשר יגן על החברה מפני אובדן רווחים עתידי, עקב פטירתו של אחד מאנשי המפתח בארגון.

ביטוח אחריות מקצועית (Tech E&O)

הפוליסה החשובה ביותר לחברות פינטק, אשר מציעה מערכות שנותנות ייעוץ פיננסי ללקוחות או מספקות שירותים פיננסים. בשונה מביטוח נושאי המשרה, ביטוח אחריות מקצועית מגן על החברה עצמה מתביעות המוגשות על ידי צד ג' בגין רשלנות במתן שירותיה המקצועיים. לקוחות רבים דורשים ביטוח זה כתנאי להתחלת עבודה.

ביטוח סייבר

ביטוח מעילות – Crime Insurance

ביטוח זה מכסה תביעות של צדדים שלישיים, בגין אובדן שנגרם עקב גניבה שמבוצעת על ידי עובדי החברה של כספים ו\או ניירות ערך. כמו כן, לפוליסה ישנה כיסוי צד א', שמכסה גם את החברה בגין אבדן שנגרם לה על ידי המעילה. בחברות פינטק חשוב מאוד לוודא שהכיסוי הוא גם למעילה אלקטורנית. ביטוח מעילות הוא נפוץ מאוד בקרב חברות הפינטק ומגיע לרוב מדרישות לקוח.

ביטוח לתביעות יחסי עובד מעביד (EPLI Insurance

כחלק מהפעילות השוטפת של החברה, דירקטורים ונושאי המשרה בחברות הפינטק השונות, חשופים לתביעות מצד העובדים בגין אפליה, פיטורין שלא כדין  ועוד. יש להדגיש שלא מדובר בתביעות הקשורות לאי תשלום שכר, אלא בתביעות הקשורות בסביבת העבודה.

ביטוח עסק

ביטוח המכסה את החברה מפני נזקים הנגרמים לה עקב פגיעה ברכוש ובמבנה. בפוליסות רבות ניתן להוסיף כיסויים נוספים במסגרת הפוליסה, למשל אובדן רווחים, צד ג', חבות מעבידים, ציוד אלקטרוני ועוד. זהו ביטוח בסיסי, שיש לערוך אותו עוד בתחילת הדרך.