בניית מערך ביטוח עבור חברות ותאגידים היא משימה מסובכת הדורשת מקצועיות והבנה מעמיקה של הסיכונים הפוטנציאליים של העסק והתנאים המקומיים והגלובליים המשפיעים על פעילותו.

לפני קביעת מפרט הביטוח לחברה או תאגיד, אנו מבצעים סקירה כללית של של כלל הסיכונים אליה חשופה החברה מסיכוני גוף ורכוש ועד סיכוני סייבר.

לאחר הצגת סקר הסיכונים ללקוח אנו מתאימים תוכנית ביטוחית אשר עונה על צרכי הלקוח ומגדרת את סיכוניו העתידים, זאת לצד תוכנית ביטוח התואמת את צרכי הלקוח מבחינת מחיר ותנאי השוק המקומיים והגלובליים.

בנוסף , אנו פועלים על מנת לייצר מפרט ביטוח לספקי החברה וקבלני משנה כך שהחברה לא תתחיל התקשרות טרם בדיקת מפרטי הביטוח של הנ"ל ומניעת תביעות עתידיות אשר יגיעו כתוצאה מהתקשרות מול קבלן משנה .