מאז 2020, ענף הביוטכנולוגיה נמצא בזינוק ופריחה חסרי תקדים. הקורונה הצליחה לעורר עניין מחודש ומוגבר בהשקעות ובפיתוח התחום, ויותר ויותר אנשים הבינו עד כמה חשוב לסייע לחדשנות ולפיתוח מוצרים רפואיים וטיפוליים שונים. כשאנחנו עדים להמצאות משנות מציאות, בדיוק כמו החיסון המהפכני לקורונה, אשר הציל חיים של רבים בעולם.

בתוך החדשנות ופריצת הגבולות, שעשה התחום בשנים האחרונות, גם בו יש לא מעט סיכונים, שלוקחות על עצמן חברות הביוטק, שנאלצות לפעמים להיות חלוצות בתחום מסוים, ולנסות לסייע לפתח טיפולים או תרופות מהפכניות, שיספקו מענה לחולים רבים בעולם.

אותם פיתוחים רפואיים, מערבים לפעמים מו"פ שעלול לכלול סיכון עבור האנשים המשתתפים בניסוי של תרופות למשל, לפעמים עולות טענות לזיוף תוצאות ניסוי או נתונים מצד חברות התרופות, לעיתים פיתוח התרופה, כולל סכנה לציוד ולרכוש יקר ערך, ועוד.

 

תוכנית הביטוח המיוחדת שלנו לחברות תרופות מורכבת ממספר פרקי ביטוח עיקריים:

ביטוח לנושאי משרה ודירקטורים – בעלי התפקיד הבכירים בחברות רבות, לוקחים החלטות קריטיות ומורכבות מאוד, לגבי המשך ניסוי של תרופה, התקדמות בשלבי הפיתוח ושיווקה. כחלק מאותן החלטות הם נוטלים על עצמם סיכון לא קטן, וחשופים לטענות לכשל בתפקדום המקצועי. הביטוח הנ"ל מאפשר להם לקבל פיצוי כספי על הליכים משפטיים ורגולטורים שונים, שנפתחים נגדם בגין החלטות שהתקבלו במהלך ניהול העסקים השוטף של החברה. לרבות, תביעות, חקירות, פסקי דין נגדם ועוד.

ביטוח רכוש – המעבדות והמשרדים של חברות התרופות והביוטק בכלל, כוללים לא מעט מכשירים, מערכות ופלטפורמות שונות, המסייעות להם במחקר ובפיתוח, בשיווק וקידום המוצרים והשירותים. אלו חשופים לפגעי שריפות, שטפונות, הפסקות חשמל, גניבות ועוד, שעלולים לפגוע בתפקודם. ביטוח הרכוש מאפשר לפצות אותם, בגין הנזק שנגרם לאותו ציוד.

ביטוח חבות מוצר: מסייע לבטח את החברות, בגין תביעות המוגשות נגדן, עקב פגמים במוצר או בשירות, בין אם הן היצרניות, המפיצות או המשווקות שלו, הן עלולות להיות חשופות לתביעות משמעותיות.

ביטוח לחברות תרופות CGL: ביטוח אחריות וחבות לעסק, מאפשר לחברות התרופות ליהנות מכיסוי ביטוחי, גם בגין תביעות שמוגשות נגדם, על ידי צדדיים שלישיים מחו"ל. לרבות תביעות רשלנות שונות, נזק גוף או נזק לרכוש.

ביטוח ריקול מוצר: בשנים האחרונות, אנחנו רואים יותר ויותר חברות אשר מדווחות על ביצוע ריקול למוצרים, עקב פגמים שהתגלו בהם, במהלך שעלול לגרום לנזק כספי קשה לחברה, לתביעות משפטיות שונות שמוגשות נגדן ולפגיעה במוניטין ובשם הטוב. ביטוח ריקול מסייע לפצות את החברות על כל ניהול ההליך המשפטי, הסכמי הפשרה שיחתמו, על הוצאות יחסי הציבור במהלך תקופה זו ועוד.