מהו ביטוח חבות מוצר?

הביטוח מכסה יבואנים, יצרנים ומפיצים מפני תביעות של צדדים שלישיים, בגין נזק רכוש\גוף, שנגרם מכשל במוצר.

 

דגשים חשובים עבור ביטוח חבות מוצר?

  • הפוליסה מעניקה כיסוי בהתאם לחוק האחריות למוצרים פגומים, תש"ם – 1980,  ועפ"י פקודת הנזיקין [נוסח חדש].
  • ההגדרה של מוצר תחת הפוליסה, הוא מהרגע שהמוצר יצא מחזקתו של המבוטח. לדוגמא: אם מדובר במוצר, שצריך להתקינו על ידי המבוטח ויגרם נזק בזמן ההתקנה, לא בטוח שהפוליסה תכסה, כי ניתן יהיה לטעון שהמוצר עדיין בחזקתו של המבוטח.
  • הפולסה מכסה רק נזקי גוף/רכוש, שנגרמו על ידי המוצר. כלומר נזק פיננסי מוחרג מהפוליסה.
  • ניתן לערוך את הפוליסה הן על בסיס תביעה והן על בסיס אירוע.
  • הפרמיה של הביטוח נקבעת עפ"י המחזורים הצפויים של המבוטח ועפ"י סוג הפעילות.

 

הטיפים של מומחי Lamda עבור הביטוח

  • על מנת לא ליפול בין הכיסאות, יש לדאוג לערוך גם פוליסת צד ג'. עדיף תחת אותה פוליסה או אצל אותו מבטח.
  • יש לבחון הוספה של כיסוי להוצאות בגין recall תחת הפוליסה. כך שבמקרה של פגם שבגינו יש לבצע Recall, ההוצאות הנלוות ל-Recall יהיו מכוסות.
  • על מנת להוזיל את העלויות בתהליך החיתום, ניתן לבצע הערכה שמרנית של ההכנסות הצפויות ולבקש שהפרמיה תהיה פקדונית. כך שאם ההכנסות יעברו את הצפי בזמן החידוש, המבוטח ישלים את ההפרש.

ל-LAMDA התמחות בעריכת ביטוח חבות מוצר, המותאם באופן אישי לפעילות העסק ולאופי העסק. אנו מתמחים במציאת פתרונות ייחודיים ויצירתיים עבור מגוון רחב של חברות ועסקים.