במציאות של היום, בה יוקר המחייה רק עולה ועולה והסביבה הכלכלית תנודתית, חשוב מאוד לנהל בחוכמה את כלכלת המשפחה, הבית והעסק. לצורך כך, לא מעט יחידים, עסקים, חברות וארגונים, שוכרים את השירותים של יועצים כלכליים, אשר מנסים לסייע להם בקבלת החלטות כלכליות טובות יותר וצופות פני עתיד. אותו ייעוץ כלכלי, גם חושף את היועצים ללא מעט סיכונים לתביעות משפטיות, עקב הפסדים כספיים שנגרמו ללקוחות למשל, דליפת מידע ועוד. ביטוח ליועצים כלכליים נועד להגן על העוסקים בתחום ולספק להם הגנה ביטוחית מקיפה.

אילו כיסויים כלולים בביטוח ליועצים כלכליים?

ביטוח אחריות מקצועית – מגן על יועצים כלכליים מפני תביעות פוטנציאליות הקשורות לטעויות או השמטות נתונים, כגון מתן ייעוץ לא מדויק, אי זיהוי מידע חשוב או מתן ייעוץ שמוביל להפסדים כספיים ללקוחות. הביטוח מעניק הגנה כלכלית בגין נזקים והוצאות משפט במקרה של תביעה מוצלחת נגדם.

ביטוח סייבר – במסגרת תפקידם יועצים כלכליים, מטפלים במידע רגיש של לקוחות, כגון נתונים פיננסיים, מידע אישי וסודות מסחריים. מידע זה עשוי להיות מאוחסן במחשבים, שרתים ומכשירים דיגיטליים אחרים, מה שהופך אותו לפגיע לאיומי סייבר כגון פריצה, תוכנות זדוניות והפרות נתונים. במקרה של מתקפת סייבר, יועץ כלכלי עלול לעמוד בפני חבות משפטית ורגולטורית, כגון קנסות ותביעות ייצוגיות, בגין אי הגנה על פרטי הלקוח. תביעות אלו עשויות גם לגרור עלויות שונות כמו ניטור אשראי, הוצאות יחסי ציבור ומאמצי שחזור נתונים. ביטוח סייבר מסייע בהפחתת סיכונים אלו על ידי מתן הגנה פיננסית לעלויות והתחייבויות אלו. הוא יכול גם להציע תמיכה ומשאבים שיעזרו ליועץ להגיב להתקפת סייבר ולהתאושש ממנה, כגון תכנון תגובה לאירועים, חקירות פורנזיות והגנה כנגד סחיטה.

ביטוח דירקטורים ונושאי משרה – לעיתים, יועצים כלכליים דורשים לבטחם בביטוח זה, מכיוון שהם עשויים לכהן בדירקטוריונים או לשמש כנושאי משרה בחברה. בתפקידים אלה, הם יכולים לשאת באחריות אישית להחלטות ולפעולות שננקטו בשם החברה, הגורמות לפגיעה כספית בבעלי מניות, בעלי עניין או צדדים שלישיים אחרים. ביטוח דירקטורים ונושאי משרה מספק הגנה פיננסית, במקרה שהם ייתבעו בגין מעשים פסולים, כגון הפרת חובת אמונים, מצג שווא או אפליה. הביטוח יכול לכסות את עלויות ההגנה וההסדר לתביעות מסוג זה, ולסייע בהגנה על הנכסים האישיים של הדירקטורים ונושאי המשרה. בנוסף, יועצים כלכליים עשויים לייעץ לחברות בנוגע לניהול סיכונים וממשל, ביטוח D&O מאפשר להם להוכיח את המחויביות שלהם לעקרונות שהם בעצמם מייעצים לגביהם.