הגן על עצמך: ביטוח אחריות לדירקטורים ונושאי משרה שיספק לך ביטוח מקיף מפני תביעות והחלטות שנגרמו כתוצאה מהחלטות מנהלתיות. לפרטים צרו קשר

הביטוח מכסה דירקטורים ונושאי המשרה של החברה באופן אישי בפני תביעות שיוגשו נגדם על ידי צדדים שלישיים בגין רשלנות בניהול החברה. עפ"י הדין לדירקטורים ונושאי המשרה ישנה חובת זהירות ואמון.

להצטרפות ומידע נוסף השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

התביעות עשויות להגיע הן מבעלי מניות (משקיעים), תביעות עובדים בגין יחסי עובד מעביד (לדוג' פיטורים ללא שימוע, אפליה במקום העבודה), תביעות מצד מתחרים בגין הפרות קניין רוחני תביעות ניירות ערך ואף חקירות רגולטוריות.
למעשה לחברה ישנה 3 מכשירים שונים, אותם היא יכולה להעניק עפ"י הדין לדירקטורים ונושאי המשרה שלה; פטור, שיפוי וביטוח. אם כי ישנם מקרים בהן הדין אינו מאפשר שיפוי ו/או פטור. במצב זה ההגנה היחידה היא הביטוח (לדוגמא סעיף 288 לחוק חדלות הפירעון ושיקום כלכלי, תשע"ח – 2018).

למי מיועדת הפוליסה?

הביטוח מתאים גם לחברות פרטיות. חברות עם משקיעים חיצוניים ו\או עם התחייבויות ארוכות טווח, חברות קטנות\משפחתיות, בהן ישנה זהות בין בעלי המניות של החברה ונושאי המשרה של החברה ועמותות.

נקודות חשובות בביטוח דירקטורים ונושאי משרה

  • החברה ובעלי המניות של החברה אינם מכוסים בפוליסה אלא רק נושאי המשרה. אם כי ישנם מקרים שבהן יינתן כיסוי לחברה בגין הוצאות ניהול ההליך.
  • הסיכון העיקרי לנושאי המשרה הוא מצב שבו החברה נכנסת להליכי חדלות פירעון של החברה. זהו הדבר הראשון שאותו חברת הביטוח בוחנת בעת תהליך החיתום.
  • מדובר בפוליסה על בסיס תביעה בשונה מפוליסה על בסיס אירוע. כלומר על מנת שיהיה כיסוי תחת הפוליסה הפוליסה חייבת להיות בתוקף בזמן שהוגשה התביעה ולא מתי שהתרחש האירוע הנתבע. זאת בכפוף לתאריך הרטרואקטיבי המצוין בפוליסה.

לפניכם, הדרכה ללשכת סוכני הביטוח בנושא השפעת הקורונה על ביטוח דירקטורים ונושאי משרה, שהעביר אדם מימון שותף מייסד ב-LAMDA:

להצטרפות ומידע נוסף השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

ביטוח נושאי משרה בעמותה

הביטוח גם מתאים למנהלי העמותה וחברי וועד. מגן על גורמים אלה בפני תביעות ו/או חקירות רגולטוריות הקשורות בניהול תקין ופיקוח על עסקי העמותה.

ביטוח דירקטורים עלות

הסיכון נקבע עפ"י סך הנכסים, עבר תביעות, גבול אחריות הנרכש, מצב פיננסי, פעילות החברה ומדינות בהן פועלת החברה.

טופס הצעה לביטוח דירקטורים

על מנת לקבל הצעת מחיר לביטוח דירקטורים יש למלא טופס הצעה. לאור מורכבות של ביטוח זה מומחי למדא יללו אתכם בתהליך מילוי הטופס על מנת להשיג את ההצעה האטרקטיבית ביותר.

תאריך המשכיות בביטוח דירקטורים

תאריך המשכיות לתביעות תלויות עומדות הוא תאריך שמצוין בביטוח דירקטורים. מתאריך זה והלאה תביעות שהוגשו כנגד החברה והתפתחו בהמשך לתביעות כנגד דירקטורים ונושאי משרה יהיו מכוסות תחת הפוליסה. אילו תביעות תלויות ועומדות לפני תאריך זה שהתפתחו לתביעות כנגד דירקטורים או נושאי משרה של החברה לא יכוסו תחת הפוליסה. תאריך ההמשכיות הוא בדרך כלל התאריך שבו החברה רכשה ביטוח דירקטורים לראשונה. לפיכך, בעת מעבר בין מבטחים יש לוודא משיכת תאריך זה. אין להתבלבל בין תאריך רטרואקטיבי, המתייחס לאירועים שהובילו לתביעות כנגד דירקטורים ונושאי משרה. רק אירועים שהתרחשו לאחר תאריך זה יהיה מכוסות תחת הפוליסה.