ביטוח ראן אוף או בשמו השני פוליסת זנב (Tail policy), יעניק כיסוי לכל תביעה שתוגש בעתיד בגין כל מעשה\מחדל, שמכוסה עפ"י הפוליסה, שהתרחש עד ליום כניסת ראן אוף לתוקף.

ביטוח ראן אוף, קשור ישירות לביטוחים שנערכו על בסיס תביעה (Claims Made). ביטוחים אלה מאופיינים בכך שהטריגר שלהם הוא לא מועד התרחשות האירוע, אשר נפוץ כשהכיסוי העיקרי בהם הוא נזק גוף/רכוש וכשברור מתי התרחש האירוע הביטוחי, אלא מועד הגשת התביעה לראשונה כנגד המבוטח.

על פני כמה שנים נהוג לערוך את ביטוח הראן אוף?

את הראן אוף ניתן לערוך לתקופה של בין שנה ל-7 שנים, וכך יהיה למבוטח כיסוי ל-7 השנים הבאות, לכל תביעה שתוגש בגין מעשה\מחדל, שהתרחש עד לתאריך תחילת ראן אוף. תקופת ההתיישנות בד"כ עומדת על כ-7 שנים, לכן נהוג לערוך את הכיסוי לתקופה זו.

מתי בדרך כלל יהיה צורך לערוך ביטוח ראן אוף?

הצורך בביטוח זה, נוצר היות וכל מבוטח בעת הגשת תביעה, צריך שתהיה לו פוליסה רלוונטית בתוקף, ולכן הוא מחוייב לשמור את הביטוח באופן רציף ולדאוג לחדשו מדי שנה. החשיבות לשמר את הביטוח בתוקף, מעוררת קשיים רבים במקרים מסוימים, בהם המבוטח אינו יכול או אינו מעוניין להמשיך ולערוך ביטוח שוטף (OnGoing Coverage). במקרה כזה, על מנת שהמבוטח יוכל להמשיך ולהיות מכוסה ולא "להפסיד" את הרצף הביטוחי שצבר, ניתן לערוך את פוליסת ראן אוף.

לדוגמא: במקרה של מיזוגים ורכישות – בביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה (D&O), ישנו סעיף "טרנזקציה", הקובע כי במקרה של שינוי שליטה, הביטוח מומר לראן אוף, עד לסיום תקופת הפוליסה. במקרה זה יהיה זה אינטרס המוכר לערוך ביטוח ראן אוף ל-7 שנים מיום לאחר הקלוזינג, עבור נושאי המשרה שלו, כך שאם יתבעו בגין מעשי עבר (ואף בגין מצגים שניתנו על ידם במהלך העסקה) הם יוכלו להמשיך ליהנות מכיסוי ביטוחי. יודגש, לרוב זהו תנאי נפוץ, שנקבע על ידי רוכשים בעסקאות מעין זה, במסגרתן הם מחייבים את המוכר ביטוח ראן אוף.

דוגמא נוספת, היא מצב בו החברה מתפרקת, למעשה לא קיימת חברה ואין צורך להחזיק כיסוי שוטף, אך עדיין עשויות להיות מוגשות תביעות כנגד המנהלים או העובדים שלה, ולכן יהיה גם אז אינטרס לערוך ביטוח ראן אוף – לא רק עבור ביטוח דירקטורים ונושאי משרה, אלא גם לדוגמא עבור ביטוח אחריות מקצועית.

בשורה התחתונה לביטוח על בסיס תביעה ישנה חולשה עיקרית, שהיא שימור הביטוח בתוקף. חשוב מאוד להכיר את הכלי של פוליסת ראן אוף, ולדעת להיערך בהתאם כאשר ישנם שינויים מהותיים במהלך חיי החברה.