בשנים האחרונות, יותר ויותר חברות מספקות את השירותים שלהן באמצעות SaaS, תוכנה כשירות הנמצאת על הענן, המאפשרת לעשות שימוש בשירותים ובמוצרים של חברות ועסקים רבים, באמצעות גלישה בדפדפן האינטרנט וללא צורך בהתקנת תוכנה כלשהי.

בין החברות שמפסקות היום שירותים באמצעות Saas, ניתן למצוא את גוגל, מיקרוסופט, Shopify ועוד. תוכנות ה-SASS מאפשרות לחסוך בעלויות של רכישת תוכנה, תחזוק, שדרוג ועדכון המערכת והתשתיות, שנעשים על ידי הספק. לזה יש להוסיף גם את ההתאמה הפשוטה למאפייני הארגון, והרי לכם חלק מהיתרונות שהביאו את שירותי הסאס להיות פופולריים ומבוקשים מאוד.

כיום חלק ניכר מאוד מהחברות המעניקות שירותים אלו בתצורות כאלה ואחרות, זקוקות לפוליסות ביטוחיות, שידעו לתת מענה לצרכיהן ולחשיפות השונות שנובעות מפעילותן. 

בשנים האחרונות, קבוצת Lamda, מתאימה ביטוחיים מקצועיים ומתקדמים לחברות ה-SaaS מהמובילות והנחשבות שיש, במטרה לסייע להן לפעול בבטחה ובשקט נפשי ולקדם את השירותים והמוצרים שהן מספקות בצורה המיטבית.

הנה חלק מהביטוחים שאנו יודעים היום לערוך לחברות וארגונים בתחום:

ביטוח נושאי משרה ודירקטורים

הביטוח הנ"ל מכסה תביעות שמוגשות נגד נושאי משרה ודירקטורים בחברות המתבססות על שירותי סאס, בגין נזק שנגרם לצד ג' שנגרם עקב תפקודם. הביטוח לא כולל נזקי גוף או רכוש, וחל רק על החלטות ופעולות שנעשו במסגרת ניהול עסקי החברה.

פוליסת אחריות מקצועית 

במהלך פעילותן, חברות SaaS עלולות להיות חשופות לתביעות משפטיות שונות, אשר נוגעות לרשלנות באחריות המקצועית המוטלת על יד מי מעובדיהן בעבר או בהווה. פוליסה זו מאפשרת לקבל כיסוי על הוצאות משפטיות השונות הכרוכות בכך.

ביטוח סייבר

השכיחות ההולכת וגוברת של מתקפות הסייבר השונות, מעלה יותר ויותר את החשיבות של עריכת ביטוח סייבר, שיעניק הן הגנה לחברה עצמה בגין הנזקים השונים, שעלולים להתרחש עקב המתקפות השונות, אובדן ההכנסות, תשלום קנסות, וכן כל מה שנוגע לשחזור המידע ותפעול וניהול האירוע, וכיסוי הנזקים שעלולים להיגרם לצדדים שלישיים, כמו תביעות כנגד הפרת הזכות לפרטיות.