פיצוי המגיע לעסקים בעקבות מבצע שומר חומות

תוכן עניינים

במבצע שומר החומות נגרמו נזקים לעסקים רבים ברחבי הארץ, הן נזקים ישירים לרכוש והן אובדן הכנסות.

כמו כן, במסגרת המבצע, נוכחנו לראות שמעגל הנפגעים הוא רחב בהרבה, ממה שהיינו רגילים ממבצעים קודמים. זאת, לאור הרחבת הכמות וטווח הפגיעות, וגם לאור הנזקים הרבים שנגרמו כתוצאה מהמהומות בערים המעורבות.

במאמר זה נסקור את האפשרויות העומדות לבעלי עסקים לקבלת פיצוי, בגין הנזקים השונים, שנובעים כתוצאה מהמבצע, הן על ידי המדינה ועל ידי פוליסות הביטוח.

 

פיצויים המגיעים מכוח חוק

חוק מס רכוש וקרן פיצויים, תשכ"א – 1961 והתקנות לפיו (להלן: "החוק") קובעות פיצוי מהמדינה, כתוצאה מנזק ישיר שנגרם לנכס עקב פעולות מלחמה או עקב פעולות איבה אחרות נגד ישראל, ואף בתנאים מסוימים לפיצוי בגין אובדן הכנסות.

למעשה, מכוח החוק עסקים שניזקו כתוצאה מהלחימה (לדוגמא: טילים, רסיסים וכיוצ"ב), יכולים להגיש תביעה בגין הנזקים הישירים. כמו כן, ניתן להגיש תביעה בגין אובדן הכנסות, עבור התקופה הנדרשת לצורך שיפוץ הנכס. בעלי עסקים הנמצאים ביישובי הספר, זכאים לפיצוי גם בגין אבדן הכנסות, ללא צורך בקיומו של נזק פיזי.

בנוגע למהומות שהתרחשו בערים המעורבות, בעלי עסקים זכאים לפיצוי מכוח החוק, רק בגין הנזק הישיר שנגרם לרכוש. אם כי, הממשלה עשויה להתקין הוראות שעה בנושא, שירחיבו את הפיצוי גם עבור אובדן הכנסות כתוצאה מהמהומות כאמור.

חשוב לציין, הפיצוי שניתן עפ"י חוק הוא חלקי בלבד, ועפ"י שווי ריאלי ולא בשווי הנכס כחדש. לעניין אובדן ההכנסות, מדובר בפיצוי מוגבל כאמור. בשונה מפוליסות הביטוח, בהן גובה השיפוי, שניתן לתבוע הוא לעיתים גבוה בהרבה.

 

פיצויים הניתנים מכוח פוליסת הביטוח

עפ"י פוליסות הרכוש לעסק, ניתן לרכוש גם כיסוי לאבדן הכנסות. בכך ניתן להבטיח כיסוי גם לאובדן הכנסות. זאת, בתנאי שאובדן ההכנסות נגרם כתוצאה מנזק פיזי לרכוש, בשונה מביטוח סייבר לדוגמא, שדורש התרחשותו של אירוע סייבר על מנת לשפות על אבדן הכנסות. אם כי, פוליסות העסק הסטנדרטיות, לרוב, מחריגות נזקים שנגרמו כתוצאה מטרור. כך, שבמסגרת הפוליסה הסטנדרטית, לא יהיה כיסוי כלל לנזקי הטילים והרסיסים. לעומת זאת, לעניין המהומות שהתרחשו, המצב הוא לא חד משמעי.מחד, פוליסות הרכוש לעסק לעיתים מכסות נזקים, שנגרמו כתוצאה ממהומות ונזקי זדון. מאידך, המבטחים צפויים לנסות ולטעון ,שהמהומות שהתרחשו בערים המעורבות נופלות תחת ההגדרה של טרור, ולכן מוחרגות מכיסוי.עם זאת, ניתן לרכוש הרחבה לנזקי טרור במסגרת ביטוח הרכוש של העסק. כיסוי זה, משמש כשכבה משלימה לפיצוי המגיע ממס רכוש. חשוב שכך גם יהיה, שכן, החוק קובע שסכומים שהתקבלו, על ידי חברת ביטוח, יתקזזו מהפיצויים המתקבלים מכוח החוק.

מכוח הפוליסות הסכום שניתן לתבוע הוא גבוה מהסכום שמתקבל מכוח החוק. לדוגמא בנזק לרכוש השיפוי למבוטח הוא על בסיס כינון, כלומר, תיקון או החלפת הרכוש בחדש. בהגשת תביעה מכוח החוק מס רכוש פועל ביעילות. אך, בכל זאת מומלץ להיוועץ במנהל סיכונים בטרם הגשת התביעה ובחינת מלוא הזכויות שלכם ואתגור פוליסות הביטוח.

משרדנו מתמחה בניהול סיכונים לעסקים בליווי הגשת תביעות הן מכוח החוק ומכוח פוליסות הביטוח השונות.