למדא ניהול סיכונים ופיננסים סוכנות לביטוח (2021) (להלן: "למדא") שותפות רשומה עוסקת בשיווק פיננסים,
פנסיה וביטוח, יובהר, כי למדא  אינה יועץ פנסיוני ואינה
מספקת שירותי ייעוץ פנסיוני מתוך כלל הגופים הקיימים במשק. למדא הינה סוכנות
לביטוח המשווקת מוצרים פנסיוניים ואלמנטריים. מוצרי ביטוח ומוצרים נוספים בגינם
היא זכאית לעמלות ישירות מהגופים המוסדיים והיצרנים השונים במשק עבור כל מוצר
ביטוחי ושאינו ביטוחי שלמדא מטפלת בו עבור הלקוח. ללמדא הסכמים מסחריים עם הגופים
המוסדיים הבאים בחלוקה לפי מוצרים:

בתחום הפנסיה: כלל, הראל, מגדל,
פניקס, מנורה, אלטשולר שחם.

בתחום הפיננסים: אלטשולר שחם,
ילין לפידות, אקסלנס, כלל, מיטב-דש, אנליסט, איי.בי.איי, הראל, מור, סלייס והלמן
אלדובי בתחום ההשקעות האלטרנטיביות: קרנות גידור, קרנות חוב, קרנות השקעה ועוד.

בתחום הביטוח והחיסכון: כלל, הראל, פניקס, מגדל, הכשרה, מנורה
ואיילון.

בתחום האלמנטרי וסיכונים מיוחדים: הראל, AIG, כלל, מגדל,
פניקס, הכשרה, מנורה, איילון, דיוויד שילד ופספורט קארד .

למדא הינה פירמה בבעלות פרטית ואינה שייכת לאף אחת מחברות הביטוח
או בתי ההשקעות.

*** התנאים
המחייבים הינם תנאי הפוליסה בלבד

*** ט.ל.ח