היקף ההשקעות של ישראלים בשנים האחרונות בבורסות העולם ובנכסים בארץ ובחו"ל, עלה באופן משמעותי. אחת הסיבות לכך הייתה ההבנה שביוקר המחייה הנוכחי הם יהיו חייבים לייצר הכנסה נוספת, שתאפשר להם לעמוד במטרות החיים שלהם ושל משפחתם. חברת JLL אף פרסמה באמצע 2022 נתונים המגבים מגמה זו, לפיהם בין 2017 לרבעון הראשון של 2022, הישראלים השקיעו בנכסי נדל"ן בכל העולם כ-16.5 מיליארד דולר. 

אחד הגורמים המרכזיים ביותר, המסייעים לישראלים רבים להשקיע בחוכמה את כספיהם באפיקי ההשקעה השונים, הם מנהלי ההשקעות המיומנים, שעומדים היום בלא מעט אתגרים ודרישות רגולטוריות שונות, המצריכות מהם, מצד אחד להשיא את רווחי לקוחותיהם עד כמה שאפשר, ומצד שני לנקוט בגישה זהירה ושמרנית הן עבור הלקוחות, והן עבור עצמם. היות והם חשופים לתביעות ולחקירות רגולטוריות שונות, שעלולות לסכן אותם ולפגוע בשמם הטוב. לצורך כך, הוקם ביטוח IMI למנהלי השקעות.

מה כולל ביטוח IMI למנהלי השקעות?

  • כיסוי בגין תביעות נגד ההנהלה עקב אי פיקוח וניהול רשלני.
  • כיסוי בגין תביעות הנובעות מאי מתן שירותים מקצועיים.
  • כיסוי אוטומטי לקרנות חדשות שנפתחות ומתאחדות.
  • כיסוי הפסד כספי לחברה עקב נאמנות.

מנהלי השקעות המנהלים נכסים בשווי של מאות ומילוני שקלים, עלולים במהלך עבודתם להיות חשופים לתביעות מצד לקוחותיהם, עקב טענות לרשלנות או גרימת נזק, על מנת לאפשר להם לעשות את עבודתם על הצד הטוב ביותר נוסד ביטוח IMI, כשהיום מדובר בפוליסת חובה עבור קרנות הון פרטיות, קרנות הון סיכון, קרנות גידור וקרנות נדל"ן.