ביטוח מיזוגים ורכישות (M&A) הוא ביטוח שנועד לסייע בהגנה על חברות ובעלי מניותיהן מפני הפסדים, שעלולים להתרחש במהלך תהליך המיזוג והרכישה.

עריכת ביטוח מיזוגים ורכישות הוא נדבך חשוב עבור חברות ובעלי מניותיהן עבור עסקאות אלו, שכן, הוא יכול לסייע למנוע הפסדים פוטנציאליים משמעותיים ולהבטיח שתהליך המיזוג והרכישה יעבור בצורה חלקה.

ישנם מספר סוגים שונים של ביטוח מיזוגים ורכישות:

  1. ביטוח מצגים והתחייבויות – הנועד להגן על חברות ובעלי מניותיהן מפני הפסדים, שעלולים להתרחש כתוצאה ממצגים כוזבים, שהוצגו במהלך תהליך המיזוג והרכישה. ביטוח מסוג זה יכול לעזור לכסות את העלויות של כל הוצאות משפט או נזקים, שעלולים לנבוע ממיצגים כאלה.
  2. ביטוח חבות – המסייע להגן על חברות ובעלי מניותיהן מפני הפסדים, שעלולים להתרחש כתוצאה מבעיות מס המתעוררות במהלך תהליך המיזוג והרכישה. ביטוח מסוג זה יכול לסייע בכיסוי העלויות של כל מיסים או קנסות, שעלולים להיגרם כתוצאה מעסקת המיזוג והרכישה.
  3. ביטוח אחריות מותנית – המסייע להגן על חברות ובעלי מניותיהן מפני הפסדים שעלולים להתרחש כתוצאה מהתחייבויות בלתי צפויות המתעוררות במהלך תהליך המיזוג והרכישה. ביטוח מסוג זה יכול לסייע בכיסוי העלויות של כל התחייבות כזו שעלולה להיווצר.