חברות מדעי החיים חשופות לתביעות שונות. עיקר החשיפה של חברות אלה, הן נזקי גוף לצדדים שלישיים. לכן, יש לזהות את הסיכונים השונים של החברה, עוד טרם תחילת הפעילות ולדעת להתאים להם פתרונות מראש, הן על ידי רכישת ביטוח מתאים והן על ידי בחינת ההסכמים המסחריים.

 

ביטוח דירקטורים ונושאי משרה (D&O)

מגן על נושאי המשרה בחברות מדעי החיים מפני תביעות אישיות המוגשות נגדם על ידי צדדים שלישיים, בגין רשלנות בניהול ופיקוח על העסק. לדוגמא: תביעות משקיעים, תביעות מצד מתחרים ותביעות יחסי עובד-מעביד.

ביטוח זה עולה הרבה פעמים כדרישה בהסכמי ההשקעה, לכן מומלץ לבחון את סעיף הביטוח עם סוכן ביטוח ועו"ד המתמחה בתחום.

 

ביטוח צד ג' וחבות מוצר

פוליסה שמכסה חברות בתחום מדעי החיים בגין תביעות צד ג', הנובעות מנזק גוף\רכוש, שנגרם כתוצאה מרשלנות החברה או מכשל במוצר של החברה.

 

ביטוח אחריות מקצועית לחברות מדעי החיים

ביטוח מאוד חשוב שיש לערוך אותו עם התחלת המכירות. בשונה מביטוח נושאי המשרה, ביטוח אחריות מקצועית מגן על החברה עצמה מתביעות, המוגשות על ידי צד ג' בגין רשלנות במתן שירותיה המקצועיים, הנובעת מנזק פיננסי. לדוגמא: תביעות קניין רוחני (למעט פטנטים) ואי נאמנות עובדים. חשוב לשים לב שביטוח אחריות מקצועית ככלל אינו מחריג תביעות הנובעות מנזק גוף\רכוש.

לאור העובדה שנזקי גוף ורכוש הם החשיפות העיקריות של חברות מדעי החיים, יש לוודא שהפוליסה אינה מחריגה נזקים אלה, או לחלופין לדאוג שפוליסת האחריות המקצועית משולבת עם ביטוח הצד ג' וחבות המוצר או שהן נערכות על ידי אותו מבטח.

 

ביטוח סייבר

מעניק הגנה על חברת מדעי החיים מתביעות צד ג', עקב אירועי סייבר שונים, וכן מאיבוד הכנסות, תשלום כופר והוצאות שונות נלוות, לרבות הוצאות חקירה, שכירת אנשי מקצוע כמו עורכי דין ויועצי תקשורת. חברות מדעי החיים להם יש חשיפת נזק גוף \רכוש כתוצאה מאירוע סייבר, לדוגמא: חברות בריאות דיגטלית (Digital Health) צריכות לוודא שפוליסת הסייבר אינה מחריגה נזקי גוף ורכוש או לחלופין לבצע פוליסה משולבת, הכוללת כיסוי סייבר, אחריות מקצועית\מוצר וצד ג'.

 

ביטוח ניסויים קליניים

הביטוח מכסה את החברה בגין תביעות נסיינים או צד ג' בגין נזקי גוף כתוצאה מהניסוי. לצורך חיתום הפוליסה יש צורך בטופס הסכמה מדעת ובפרוטוקול מאושר.

 

ביטוח אנשי מפתח (Key Man Insurance)

מבטח את אנשי המפתח בחברה מפני מקרה של מוות או נכות, אשר יגרמו להפסקת עבודותם. במקרה זה הפוליסה תשלם לחברה פיצוי כספי חד פעמי, אשר יגן על החברה מפני אובדן רווחים עתידי עקב פטירתו של אחד מאנשי המפתח בארגון.

 

ביטוח לתביעות יחסי עובד-מעביד (EPLI Insurance)

ביטוח זה מכסה את החברה ונושאי המשרה, מפני תביעות המוגשות על ידי עובדים בנוגע ליחסי עובד-מעביד, הקשורות בסביבת העבודה – כגון: פיטורין שלא כדין, אפליה וכו'.

ביטוח עסק

מעניק כיסוי לנזקים שנגרמו למבנה ולתכולתו של העסק. כמו כן, ביטוח עסק מעניק כיסוי לתביעות צדדים שליישים בעילה של נזקי גוף \רכוש, שנגרמו לצד ג' עקב רשלנותה של החברה עצמה.

 

Commercial General Liability Insurance (CGL)

פוליסת צד שלישי אמריקאית. לרוב, היא באה כדרישה ביטוחית, מצד לקוח אמריקאי. על כן, כדאי לחברה לבחון את נוסח הדרישה, טרם החתימה על הסכם ההתקשרות עמה.