עשייה חברתית היא דבר חשוב מאין כמוה. ארגונים, עמותות ומוסדות ללא כוונת רווח מעניקים תרומה משמעותית לחברה שלנו, מכל כך הרבה בחינות, הן מהפן החינוכי, הפיננסי, החברתי, הלימודי והתרבותי. על מנת, לנהל את פעילותן, עמותת וארגונים, ממנים נושאי משרה ודירקטורים, שייסיעו להוביל את הפעילות החשובה ולהפוך אותה ליעילה וטובה יותר.

אך כמו בכל ארגון, במהלך היום יום אותם מנהלים לוקחים לא מעט החלטות, שמעמידות אותם בסכנות משפטיות שונות. זאת בין היתר, לאור חוק החברות והדין הישראלי, שמטילים גם עליהם חובות אמון, זהירות ומיומנות כלפי החברה וצדדים שלישים.

לכן, חשוב עובר המנהלים ודמויות המפתח בחברה לדאוג שברשותם ביטוח דירקטורים ונושאי משרה בעמותה, שיאפשר להם לקבל הגנה מפני מגוון תרחישים והליכים משפטיים, ביניהם האשמה לכאורה ברשלנות, מרמה, הונאה ועוד.

כאשר לא פעם, אנו עדים למצב בו דירקטור או נושא משרה בעמותה, לא מודע לסיכון שהוא לוקח בעצם תפקידו, ובדיעבד מגלה שלקח על עצמו חשיפה משפטית רחבה, כשהגיע רק לעסוק בפעילות ללא כוונת רווח אישי.

עריכת ביטוח דירקטורים לעמותות הוא חשוב על אחת כמה וכמה, כאשר מדובר בעמותות שהיקף פעילותן הוא משמעותי, כשהדירקטורים הם אלה שאחראים על ההחלטות השונות המתקבלות הנוגעות לכספים השונים שמגיעים אליהן. שכן, העיסוק בכספי ציבור, מעלה את היקף האחריות המוטלת על הדירקטורים ומעלה גם את הסיכונים שהם חשופים אליהם בהתאם.

מהו ביטוח דירקטורים לעמותות?

ביטוח דירקטורים לעמותות הוא כלי חשוב מאוד, שמאפשר לגדר את הסיכון עבור אותם בעלי תפקיד, ולעסוק בפעילות ציבורית חשובה ולצמצם את הסיכון שהם לוקחים על עצמם.

כדי לאפשר לדירקטורים בעמותות, לפעול בתנאים הטובים ביותר ולהביא את העמותה לפסגות הגבוהות ביותר, חשוב לסייע להם לפעול מבלי לחשוש מקבלת החלטות.

זאת בדיוק, המטרה של ביטוח דירקטורים בעמותות, שחשיבותו עולה ככל שהיקף הפעילות של העמותה גדל.

כאשר הביטוח מאפשר להעניק כיסוי על הליכים משפטיים שונים, ביניהם: תביעות והתדיינויות משפטית שונות, שעלולות לגזול זמן, כסף ומשאבים יקרים.