ענף הביטוח המשתנה והמתעדכן המחייב להתאים כל פוליסה באופן אישי ומדויק לצרכי העסק והחברה, מחייב את חברות הביטוח,  לנסח מפרטי ביטוח מותאמים אישית לכל ארגון.

במסגרת השירותים שאנו מספקים למבטחים, אנו מסייעים להם לנסח הרחבות לכיסוי הביטוחי הניתן על ידם, ולבניית מפרט ביטוחי לפוליסות המדף שלהם. וכן, ביטול חריגים בעייתים לסיכון המבוטח.

המפרט גם יכלול את ההבהרות הביטוחיות של מומחי Lamda, שיאפשרו להפוך אותם לכמה שיותר יעיל ופרקטי עבורכם.