מהו ביטוח RUN OFF

תוכן עניינים

ביטוח ראן אוף קשור בקשר ישיר לביטוחים שנערכו על בסיס תביעה (Claims Made). ביטוחים אלה מאופיינים בכך שהטריגר שלהם הוא לא מועד התרחשות האירוע (Occurrence Basis) (נפוץ כאשר הכיסוי העיקרי שבהן הוא נזק גוף רכוש בהן ברור מתי התרחש האירוע המפעיל את הפוליסה), אלא מועד הגשת התביעה לראשונה כנגד המבוטח. לאור העובדה שיש צורך שתהיה למבוטח פוליסה רלוונטית בתוקף בעת הגשת התביעה ישנו צורך לשמור את הביטוח באופן רציף ולדאוג לחדש את הביטוח מדי שנה.

החשיבות לשמר את הביטוח בתוקף מעוררת קשיים רבים במקרים מסוימים בהן המבוטח אינו יכול או אינו מעוניין להמשיך ולרכוש ביטוח שוטף (OnGoing Coverage). במקרה כזה על מנת שהמבוטח יוכל להמשיך ולהיות מכוסה ולא "להפסיד" את הרצף הביטוחי שצבר ניתן לרכוש את פוליסת ראן אוף.

פוליסת ראן אוף או בשמה השני פוליסת זנב (Tail policy), תעניק כיסוי לכל תביעה שתוגש בעתיד בגין כל מעשהמחדל (שמכוסה עפ"י הפוליסה) שהתרחש עד ליום כניסת ראן אוף לתוקף. את הראן אוף ניתן לקנות לתקופה של בין שנה לשבע שנים (תקופת ההתיישנות היא בד"כ 7 שנים לכן נהוג לרכוש את הכיסוי לתקופה זו) וכך יהיה כיסוי למבוטח ל 7 השנים הבאות לכל תביעה שתוגש בגין מעשהמחדל שהתרחש עד לתאריך תחילת ראן אוף.

מתי בדרך כלל יהיה צורך לרכוש ראן אוף?

כאמור את פוליסת ראן אוף יש לרכוש כאשר המבוטח לא יכול או רוצה להמשיך להחזיק בכיסוי שוטף. לדוגמא במקרה של מיזוגים ורכישות –  בביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה (D&O) , ישנו סעיף "טרנזקציה" (Transaction) הקובע במקרה של שינוי שליטה הביטוח מומר לראן אוף עד לסיום תקופת הפוליסה. במקרה זה יהיה זה אינטרס המוכר לרכוש ביטוח ראן אוף לשבע שנים מיום לאחר הקלוזינג, עבור נושאי המשרה שלו כך שאם יתבעו בגין מעשי עבר (ואף בגין מצגים שניתנו על ידם במהלך העסקה) הם ימשיכו ליהנות מכיסוי ביטוחי.  יודגש, בדרך כלל זהו תנאי נפוץ שנקבע על ידי רוכשים בעסקאות מעין זה בו הם מחייבים את המוכר ביטוח ראן אוף.

דוגמא נוספת, היא מצב בו החברה מתפרקת, למעשה אין חברה ואין צורך להחזיק כיסוי שוטף אך עדיין עשויות להיות מוגשות תביעות כנגד המנהלים או העובדים של החברה ולכן יהיה גם אז אינטרס לרכוש ביטוח ראן אוף – לא רק עבור ביטוח דירקטורים ונושאי משרה אלא גם לדוגמא עבור ביטוח אחריות מקצועית.

לסיכום, לביטוח על בסיס תביעה ישנה חולשה עיקרית שהיא שימור הביטוח בתוקף. חשוב מאוד להכיר את הכלי של ביטוח ראן אוף ולדעת להיערך בהתאם כאשר ישנם שינויים מהותיים במהלך חיי החברה.