תכנית ביטוח למוסדות פיננסייים

גורדי שחקים

מוסדות פיננסיים מתאפיינים בניהול כספים עבור צדדים שלישיים וחשופים לסיכונים רבים. כל סיכון שמתרחש עשוי לגרום נזק עצום ולהוביל לתביעות משעמותיות כנגד החברה וכנגד נושאי המשרה שלה. הסיכונים של מסודות פיננסיים ונושאי המשרה שלהן הן מתביעות של משקיעים, לקוחות, מעילות, סיכוני סייבר וחקירות רגולוטריות.  תכנית ביטוח זו מתאימה למנהלי תיקי השקעות, יועצי השקעות, בתי השקעות, […]