תנאי שירות אלה (“תנאים”) מסדירים את השימוש שלך באתר ובשירותים של קבוצת למדא. על ידי גישה או שימוש באתר או בשירותים שלנו, אתה מסכים להיות מחויב לתנאים אלה. אם אינך מסכים לחלק כלשהו מתנאים אלה, אנא הימנע משימוש באתר או בשירותים שלנו.

  1. שימוש בשירותים

עליך להיות בן 18 לפחות או שהגיע לגיל הבגרות בתחום השיפוט שלך כדי להשתמש בשירותים שלנו.

אתה מסכים להשתמש בשירותים שלנו רק למטרות חוקיות ובהתאם לחוקים ולתקנות החלים.

אתה אחראי לשמירה על סודיות האישורים של חשבונך ומסכים לא לחלוק אותם עם צד שלישי כלשהו. אתה אחראי לכל הפעילויות המתרחשות תחת חשבונך.

  1. קניין רוחני

כל התוכן באתר שלנו, לרבות טקסט, גרפיקה, סמלי לוגו, תמונות ותוכנה, הוא רכושה של קבוצת למדא או מעניקי הרישיונות שלה ומוגן על ידי חוקי זכויות היוצרים והקניין הרוחני החלים.

אינך רשאי לשכפל, לשנות, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע או ליצור יצירות נגזרות מכל תוכן באתר שלנו ללא הסכמה מראש ובכתב.

  1. כתב ויתור

3.1 האתר והשירותים שלנו ניתנים על בסיס “כפי שהם” ו”כפי שהם זמינים”. אנו לא מתחייבים או מצגים, מפורשים או משתמעים, לגבי הדיוק, המהימנות או השלמות של כל מידע או תוכן באתר שלנו או מסופק באמצעות השירותים שלנו.

3.2 איננו מבטיחים שהאתר או השירותים שלנו יהיו ללא הפרעה, ללא שגיאות או מאובטחים. אתה מאשר ומסכים שהשימוש שלך באתר ובשירותים שלנו הוא על אחריותך בלבד.

  1. הגבלת אחריות

4.1 ככל שהחוק מתיר, קבוצת למדה לא תישא באחריות לכל נזק ישיר, עקיף, מקרי, תוצאתי או מופתי הנובע מהשימוש שלך באתר או בשירותים שלנו, לרבות אך לא רק נזקים בגין אובדן רווחים, מוניטין. , שימוש, נתונים או הפסדים בלתי מוחשיים אחרים.

  1. אתרים ושירותים של צד שלישי

5.1 האתר שלנו עשוי להכיל קישורים לאתרים או שירותים של צד שלישי. אין לנו תמיכה או שליטה על התוכן או המדיניות של אתרים או שירותים של צד שלישי כאלה. אתה מאשר ומסכים שהשימוש שלך באתרים או שירותים של צד שלישי כלשהם הוא באחריותך בלבד ובכפוף לתנאים ולמדיניות של אותם צדדים שלישיים.

  1. סיום הסכם

6.1 אנו שומרים לעצמנו את הזכות להשעות או להפסיק את הגישה שלך לאתר או לשירותים שלנו בכל עת, ללא הודעה מוקדמת או חבות, מכל סיבה שהיא, לרבות אך לא רק הפרת תנאים אלה.

  1. חוק חל וסמכות שיפוט

7.1 תנאים אלה יהיו כפופים לחוקים של [תחום השיפוט שלך] ויתפרשו בהתאם.[Your Jurisdiction] כל מחלוקת הנובעת מתנאים אלה או מהשימוש שלך באתר או בשירותים שלנו תהיה כפופה לסמכות השיפוט הבלעדית של בתי המשפט ב[תחום השיפוט שלך]. [Your Jurisdiction]

  1. שינויים בתנאים

8.1 אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן או לשנות תנאים אלה בכל עת ללא הודעה מוקדמת. התנאים המעודכנים יפורסמו באתר האינטרנט שלנו, והמשך השימוש שלך באתר או בשירותים מהווה את הסכמתך לתנאים שהשתנו.

לידיעתך, דוגמה זו מספקת מסגרת כללית לתנאים והגבלות עבור קבוצת למדה וייתכן שיהיה צורך להתאים או להוסיף אותם כדי לשקף את האופי הספציפי של השירותים של קבוצת למדה ואת החוקים והתקנות החלים בתחום השיפוט שלך. מומלץ להתייעץ עם גורם משפטי על מנת להבטיח עמידה בכל דרישות החוק הרלוונטיות.