מודל למדא לתכנון פיננסי-פנסיוני

לומדים

בשלב הראשון נבצע איסוף של הנתונים מאתרי משרד האוצר והמסלקה הפנסיונית, על מנת ללמוד ולהכיר את התיק האישי שלכם.

מנתחים

בשלב השני נבצע ניתוח מקיף של התיק באמצעות תוכנות וכלים ייחודיים. את כלל הנתונים נציג לכם בפגישה אישית, בה נבצע התאמה של התיק לצרכי התא המשפחתי האישי שלכם.

דואגים

בשלב השלישי נדאג לבצע את כלל השינויים מול בתי ההשקעות, חברות הביטוח ונותני השירותים שלנו.

אתכם

לאחר שנסיים את התהליך נזכיר לכם שאנו איתכם לאורך כל הדרך, ונשמח לעזור ולענות על כל שאלה שתעלה. מדי שנה נבצע פגישה תקופתיות בה נסקור וננתח את התיק ונבצע התאמות נוספות במידת הצורך.