חברות ביוטק הינן חברות המתמחות במחקר ופיתוח טכנולוגיות באמצעות ידע ביולוגי.

תוכנית הביטוח שלנו לחברות ביוטק, מותאמת לכלל שלבי החברה משלב המו"פ ועד לשלב המכירות. מפרט הביטוח שלנו מותאם באופן אישי לכל חברה וחברה תוך התייחסות מלאה לדרישות המשקיעים ודרישות הלקוחות.

תוכנית הביטוח המיוחדת שלנו לחברות ביוטק, מורכבת ממספר פרקי ביטוח עיקריים:

ביטוח דירקטורים ונושאי משרה (D&O)

במסגרת תפקידם נושאי המשרה והדירקטורים בחברות הביוטק, עלולים להתמודד עם תביעות אישית אשר מוגשות נגדם מצד צדדים שלישיים, בטענות רשלנות שונות, מצד משקיעים, גורמים מתחרים, ועוד. כמו כן, החשיפה של הדירקטורים ונושאי המשרה נוגעת גם לתביעות עובדים שתחתיהם, כחלק מיחסי עובד-מעביד.

לאור הסיכונים הלא מעטים הם מתמודדים הדירקטורים, עריכת הביטוח עולה לא פעם, גם כדרישה במסגרת הסכמי השקעה.

 

ביטוח צד ג' וחבות מוצר

הפעילות הענפה של חברות הביוטק עלולה לחשוף אותם לתביעות המוגשות על ידי צדדים שלישים, בטענה לנזקי גוף או הרכוש, שנגרמו להם בעקבות רשלנות או כשל במוצר. 

 

ביטוח אחריות מקצועית לחברות ביוטק

מעניק לחברה כיסוי מפני תביעות רשלנות המוגשות על ידי צד ג'. בין העילות האפשריות, תביעות קניין רוחני מלבד פטנטים, וכן תביעות נזק גוף או רכוש, במקרה הזה, שימו לב מראש  שהפוליסה לא מחריגה נזקים אלו.

 

ביטוח סייבר

חברות הביוטק מתמודדות עם איומי סייבר רבים ומגוונים, ביניהם מתקפות כופרה ופריצה למערכות, שעלולות להסב לחברה נזקים רבים, הן מבחינה כספית והן מבחינה תדמיתית. ביטוח הסייבר דואג לכסות את ההוצאות השונות שהחברה צריכה להתמודד איתן, כחלק מאירוע הסייבר כמו: עורכי דין, יועצי תקשורת ויחסי ציבור, ניהול חקירה ועוד. 

במידה ובמסגרת אירוע הסייבר עלול להיגרם גם נזק גוף או רכוש, חשוב שהחברה תבחן מראש שהפולסיה כוללת גם נזקים אלו, או לערוך במועד מועד פוליסת ביטוח אשר משלבת יחד כיסוי סייבר, אחריות מקצועית או מוצר וצד שלישי.

 

ביטוח ניסויים קליניים

במסגרת הליך הוצאת תרופה או מוצר לשוק, חברות הביוטק מסתייעות בנסיינים. אותם ניסויים חשובים עלולים לחשוף את החברה לתביעות מצד הנסיינים וצדדים שלישיים, בטענה שנגרמו להם נזקי גוף שונים. הביטוח מכסה את החברה מפני תביעות אלו, כשחשוב להדגיש שהחיתום על הפוליסה דורש טופסה הסכמה מדעת, וכן, פורטוקול מאושר.

 

ביטוח אנשי מפתח (Key Man Insurance)

בחברות הביוטק, בדומה לכל חברה ועסק, ישנם אנשי מפתח חשובים שמניעים את פעילות החברה. הביטוח הנ"ל נועד לפצות את החברה בסכום כספי חד פעמי, אם, לצערנו, איש המפתח חווה אירוע בריאותי כלשהי כמו תאונה למשל, שמביא למותו או שיצר אצלו מגבלה או נכות, שמקשים עליו להמשיך בתפקידו. הביטוח מכסה גם אובדן רווחים עתידי של החברה.

 

ביטוח לתביעות יחסי עובד-מעביד (EPLI Insurance)

חברת הביוטק, נושאי המשרה והדירקטורים שלה, חשופים לתביעות מצד עובדים, במסגרת יחסי העובד-מעביד, ביניהם אפליה, פיטורין שלא כדין ועוד. פוליסה חשובה זו מכסה מקרים אלה, ומצמצת את הסיכון.

 

ביטוח עסק

מגן על החברה בכמה רבדים. הראשון נוגע לנזקים למבנה העסק והתכולה שלו. השני נוגע לכיסוי ביטוחי מפני תביעות צד ג' שהוגשו נגד החברה מצד עובדים, בטענה לנזקים בגוף או רכוש עקב רשלנות החברה.

 

Commercial General Liability Insurance (CGL)

מדובר בכיסוי מפני תביעות מצד צד ג' עקב נזקי גוף או רכוש שנגרמו לו, כתוצאה מרשלנות. וכן, תביעות לשון הרע, ותשלומים רפואיים בהיקפים קטנים שצד שלישי נאלץ לשלם, עקב אירוע שהתרחש בשטח החברה.

זוהי פוליסה שהרבה פעמים באה כדרישה מלקוחות אמריקאיים, וחשוב מראש לוודא בדיוק מה אותו לקוח מבקש היא תכלול, לפני ההתקשרות עמה.