בשנים האחרונות, יותר ויותר יחידים ועסקים פונים לגופים המעניקים אשראי חוץ בנקאי, במטרה לממן הקמה של עסק, רכישות מוצרים, דירות, חופשות ועוד. הביקוש ההולך ועולה לאשראי זה, מעלה גם את הסיכון שאותן חברות אשראי לוקחות, בטיפול במגוון רחב של לקוחות, שעלולים להינזק ולהפסדים כספיים שהן עלולות לשאת. ביטוח לנותני אשראי חוץ בנקאי, מגן על החברות והגופים העוסקים בתחום וממזער את הסיכונים המוטלים עליהם.

מה כולל ביטוח לנותני אשראי חוץ בנקאי?

ביטוח אחריות מקצועית – נדרש על ידי ספקי אשראי חוץ בנקאיים, במטרה להגן על עצמם מפני תביעות פוטנציאליות של לקוחות או גורמים אחרים. שכן, ספקי אשראי חוץ-בנקאיים עלולים להיות בסיכון לתביעה בגין טעויות, השמטות או התנהלות מקצועית אחרת. ביטוח זה מכסה את עלות ההגנה, וכן כל תשלום פיצויים שעלולים לנבוע מהן.

דוגמאות לתביעות אחריות מקצועית נגד ספקי אשראי חוץ בנקאיים :

מצג שווא של תנאי ההלוואה: לקוח עלול לתבוע את נותן האשראי בגין ייצוג לא מדויק של תנאי ההלוואה, כגון שיעור הריבית או תקופת ההחזר.

טעויות בעיבוד ההלוואה: תביעה בגין טעויות שנעשו במהלך עיבוד ההלוואה, כגון חישוב שגוי של הריבית או סכום ההחזר.

הפרת חוזה: תביעה מצד לקוח בגין אי עמידה בתנאי הסכם הלוואה, כגון אי ביצוע תשלומים בזמן או אי חשיפת כל המידע הרלוונטי.

אפליה: נותן האשראי עלול להיתבע בגין אפליה על בסיס גזע, מין או גיל.

שיטות לא הוגנות או מטעות: לקוח רשאי לתבוע את נותן האשראי בגין עיסוק בפרקטיקות לא הוגנות או מטעות, כגון חיוב בעמלות מופרזות או הטלת חיובים נסתרים.

אלו הן רק כמה דוגמאות לסוגי התביעות שספקי אשראי חוץ בנקאיים עלולים להתמודד איתם. ביטוח אחריות מקצועית מסייע להגן עליהם מפני תביעות מסוג זה ומפני ההפסדים הכספיים הנלווים.

ביטוח  D&O (דירקטורים ונושאי משרה) – מסייע לדירקטורים ונושאי המשרה בגופי האשראי החוץ בנקאי, לצמצם את הסיכון ולקבל שיפוי במקרה שמוגשות נגדם תביעות אישיות על החלטות שלקחו במסגרת תפקידם. הביטוח מכסה את עלות ההתגוננות מפני תביעות כאמור, וכן כל נזק או פשרה שעלולים לנבוע מהן. בכירים באותם גופים המספקים אשראי חוץ בנקאי, עלולים להתמודד עם תביעות משפטיות שונות, הקשורות, בין היתר, לנוהלי הלוואות, עמידה בחוקים ותקנות או דיווח כספי. ביטוח D&O מסייע להפחית את הסיכון להפסד כספי אישי ולסייע להם להשיא את רווחי החברה מבלי לחשוש לסיכון הפרטני שהם לוקחים.

ביטוח סייבר – מגן על נותני האשראי מפני הפסדים כספיים ואחריות משפטית, הנובעת ממתקפת סייבר או פרצת מידע. ביטוח מסוג זה מכסה את עלות התגובה לאירוע סייבר, כגון שחזור נתונים שאבדו, פיצוי על כל הפסדים כספיים ועוד. ספקי אשראי חוץ בנקאיים מטפלים במידע אישי ופיננסי רגיש, ולכן נמצאים בסיכון למתקפות סייבר, שעלולות לגרום לפרצות מידע, גניבת מידע סודי והפסדים כספיים. ביטוח סייבר מסייע להבטיח שלספקי אשראי חוץ בנקאיים תהיה הגנה נאותה, ולמזער את ההשפעה של אירוע סייבר עליהם ועל הארגון עצמו.