יועצים פיננסים שונים נושאים באחריות גדולה מאוד להחלטות שמקבלים הלקוחות שלהם. גם אם הם סבורים שאין להם אחריות, במקרה של הפסד משמעותי מהשקעה או מהחלטה כלכלית או עסקית שגויה, היועץ שהוביל להחלטה נושא באחריות מסוימת. היועץ חשוף לתביעות וגובה האחריות שלו יכול להסתכם גם במאות ומיליוני שקלים.

מהו ביטוח אחריות מקצועית ליועצים פיננסים?

ביטוח אחריות מקצועית ליועצים פיננסים הוא סוג ביטוח המגן על יועצים פיננסים (כגון יועצי משכנתאות, מתכננים פיננסים, מנהלי מסחר, ברוקרים, ומומחי פיננסים), בגין תביעות המוגשות נגדם בטענה לטעויות מקצועיות שונות שביצעו.

ביטוח אחריות מקצועית ליועצים פיננסים, מכסה את העלות הפנימית, שנוגעת לתביעות: כגון העלות המשפטית הנוגעות לייצוג היועץ הפיננסי ועלות הפיצויים לנתבע. ביטוח אחריות מקצועית ליועצים פיננסים, מאפשר ליועצים לעבוד בסביבה מקצועית וללא חשש מקבלת החלטות עבור הלקוח.