לצערנו, גניבות, מעילות והונאות שמבוצעות כנגד חברה, עסק או ארגון, הן לא דבר נדיר כל כך, ואנחנו רואים ושומעים, בשנים האחרונות, על יותר ויותר מקרים, במסגרתם עובדים ביצעו מעילה שגרמה לנזק כלכלי לחברה. בין אם זה בגניבה ישירה של כספים, רכוש או מידע מהחברה, או בין אם זה באמצעות מעילה או הונאה מתוחכמות, שגרמו לריקון קופת החברה. כשלצערנו, הנפיצות של מקרים אלו, הופכת לגדולה, בין היתר, עקב הסמכויות הרחבות המעונקות לעובדים, והגישה שלהם לנתונים ולמידע, שיכולים להיות שווים הרבה מאוד כסף מבחינתם.

אחד האמצעים שמאפשרים לחברה, מצד אחד, להעניק לעובדים סמכויות רחבות במטרה שיקדמו את האינטרסים שלה, ומצד שני יאפשרו לה להיות מוגנת כנגד מעילות והונאות שונות, הוא ביטוח Crime, שנקרא גם ביטוח מעילות.

מהו ביטוח מעילות Crime?

ביטוח זה, מעניק לחברה כיסוי במקרה של גניבה, הונאה, מעילה של כספים או ציוד באופן ישיר, או כנגד פשעי סייבר, שהביאו לאובדן כספים לחברה. הפוליסה מעניקה החזר כספי לחברה, עקב הפסדים של כספים, רכוש או ניירות ערך, שנגרמו עקב פעולה לא חוקית שבוצעה על ידי מי מעובדיה.

מה כולל ביטוח מעילות?

  • הפוליסה מכסה גניבה, נזק או הרס שנגרם לכסף, ניירות ערך, ו\או רכוש אחר בחצרי המבוטח או במקום האחר.
  • הפוליסה מכסה גם אבדן הנגרם כתוצאה מהעברת כספים במרמה מחשבון הבנק של המבוטח לחשבון בנק אחר.
  • הפוליסה, לרוב, תכלול חריג בגין אבדן שנגרם על ידי עובד, שהמבוטח ידע שהורשע בעבר בביצוע מעילה.
  • החיתום של הביטוח נעשה, בין היתר, על בסיס מספר עובדים, גודל החברה (נכסים והכנסות) ותחום פעילות.
  • הפוליסה אינה מכסה אבדן תוצאתי, לרבות אבדן הכנסות שנגרמו עקב המעילה.

 

הטיפים של מומחי Lamda עבור ביטוח מעילות

  • פוליסת המעילות הן או על בסיס גילוי או על בסיס אירוע. בדרך כלל ישנו יתרון לפוליסות על בסיס גילוי, כך שיהיה כיסוי גם אם המבוטח גילה על המעילה זמן רב אחרי שהתרחשה.
  • ישנן פוליסות שכוללות גם כיסוי להנדסה חברתית (Social Engineering). כיסוי מאוד חשוב לאור העלייה הרבה במקרים אלו.
  • הפוליסה אינה מכסה אבדן תוצאתי לרבות אבדן הכנסות שנגרמו עקב המעילה.